Amalie Veje Kastrup

Biografi

Amalie startede på jurastudiet i 2023. Inden Amalie startede på studiet, var hun ansat som juridisk assistent i Ascendia, men hun er nu overgået til at være stud.jur.

Amalie udarbejder udkast til processkrifter, juridiske notater og skrivelser mm. Derudover foretager hun juridisk informationssøgning, og bistår ellers firmaets øvrige ansatte med de forskellige dele af en sags sagsforløb.