Ida Kristensen

Biografi

Ida er advokatsekretær hos Ascendia.

I det daglige varetager Ida opgaver med onboarding af nye sager og klienter, hvor Ida vejleder om retshjælp, opstart af sag ved domstolene og fremsender de første skrivelser i sagen. Ida varetager alle frister i vores retssager og afslutter sagerne, når de er klar til det.

Ida gør meget ud af at sikre en god kommunikation og effektiv sagsbehandling. Ida er særligt god til at orientere om den fremadrettede proces, så klienterne er orienteret om dette.